Voorwaarden 2017 en boekingsinfo

Villa Holland – Voorwaarden en boekingsinformatie 2017

Op de site vindt u onder actuele tarieven 2017 de prijslijst van Villa Holland.
Voor boekingen dient u gebruik te maken van het online boekingsformulier op de site:
www.villaholland.nl

Villa Holland is gevestigd op de:
Belkmerweg
(het terrein tussen huisnummer 71 en 71a)
1753 GD Sint Maartenszee

Contact opnemen kunt u per e-mail:
info@villaholland.nl
Tijdens uw verblijf beschikt u over een 06-noodnummer waarop u ons bereiken.
(06-nummer staat op voorkant aanwezige informatiemap)

Voorwaarden en informatie zijn op voorbehoud van tikfouten.

Genoemde huurtarieven van de prijslijst van Villa Holland zijn exclusief
toeristenbelasting (EURO 1,16) en milieuheffing (EURO 0,34) = EURO 1,50 p.p.p.n.

Hand- en bedlinnen
Voor onze accommodaties dient u zelf hand- en bedlinnen mee te brengen.

Wij beschikken NIET over noodpakketten en er is geen mogelijkheid tot huur in de nabije omgeving.
Indien u hand- en bedlinnen onverhoopt vergeten bent dient u dus e.e.a. nieuw aan te schaffen of alsnog thuis op te halen.

Alle bedden (dus ook de tweepersoonsbedden) zijn voorzien van 1 persoonsdekbedden plus kussen.
Voor de 2 persoonsbedden heeft u wel een 2 persoonsmatrashoes nodig (1.60 bij 2.00).

Schoonmaak
Voor onze accommodaties geldt ALTIJD schoonmaak door huurder zelf.

De accommodatie dient ALTIJD door uzelf schoongemaakt te worden en schoon achter gelaten te worden. Het bijboeken van een schoonmaak behoort NIET tot de mogelijkheden.
Iedere accommodatie beschikt over een schoonmaakchecklist. Schoonmaakartikelen en schoonmaakmiddelen zijn aanwezig in de huisjes.
Indien bij nacontrole blijkt dat er niet of niet goed is schoongemaakt wordt de borg ingehouden.

Niet roken
De vakantiehuisjes zijn allen NIET-roken accommodaties. Indien er gerookt wordt dient dit buiten te gebeuren.

Reserveringskosten
Reserveringskosten: 15 euro per vakantiehuisje per boeking.

Bij te boeken kinderpakket
Kinderpakket bestaat uit: baby-/kinderbed met matrasje, kinderstoel en badje (beddengoed en dekentje zelf meenemen).
Het gehele pakket voor midweek/weekend kost 15 euro. Het pakket per week kost 25 euro.

Borg
Per vakantiehuisje is de borg 100 euro. Bij samenstellingen anders dan gezinssamenstelling 200 euro per cottage.

Verzuimde schoonmaak en/of veroorzaakte schade wordt met de borg verrekend.
Indien aangerichte schade meer bedraagt dan de waarborgsom blijft u aansprakelijk voor deze schade. Binnen 10 dagen na uw vertrek wordt de borg c.q. restant borg op uw rekening geretourneerd.

Indien u glaswerk of servies o.i.d. gebroken heeft of er is iets stukgegaan gelieve dit even te melden op een papiertje en neer te leggen op tafel voor vertrek.
Dan kunnen we het weer snel vervangen voor de gasten na u.
Voor normaal gebruiksslijtage en abusievelijk serviesbreuk zal geen borg worden ingehouden.
Controle van het huisje vindt plaats na uw vertrek en zonder uw aanwezigheid.

Aankomst en vertrektijden
Aankomsttijd : na 16.00 uur | Vertrektijd: voor 10.00 uur.
Op de aankomstdag bent u welkom op de parkeerplaats en het terrein van Villa Holland na 16:00 uur. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk. De tijd tussen vertrekkende en aankomende gasten is hard nodig voor controle, schoonmaak en reparatie activiteiten. Wij verzoeken u met klem u
hieraan te houden.
Op de vertrekdag dient het huisje uiterlijk 10.00 uur schoon en opgeruimd te zijn achtergelaten volgens de schoonmaakchecklist.
In verband met controle en gereed maken van het huisje voor volgende gasten verzoeken we u met klem deze tijd, voor 10.00 uur, aan te houden. Indien de cottage niet tijdig is opgeleverd en controle of gereedmaken nog niet kan plaatsvinden zal borg kunnen worden ingehouden.

Sleutel
Er vindt geen persoonlijke sleuteloverdracht plaats en ook geen rondleiding/welkomstgesprek. U hoeft zich nergens aan of af te melden. Wij werken op basis van wederzijds vertrouwen en willen uw vrijheid en privacy zoveel als mogelijk respecteren en waarborgen.
Villa Holland werkt daarom met een toegangscodesysteem. Dit systeem laat u vrij in aankomst- en vertrektijd (binnen de huurperiode) en waarborgt op deze manier uw vrijheid en privacy. Geen verplichte gesprekjes en uitleg of verplichte aankomsttijden met file stress cq haast etc. maar
gewoon aankomen wanneer het u het beste uitkomt en meteen genieten van het “even-er-tussenuit” gevoel.
Uw toegangssleutel hangt in de sleutelkast bij uw geboekte vakantiehuisje met een unieke toegangscode.
Uw code staat in uw contract. Op de vertrekdag dient u de sleutel achter te laten in de sleutelkast.

Parkeerplaats
Per vakantiehuisje is 1 gratis parkeerplaats beschikbaar. Indien u met meerdere voertuigen komt dient u zelf elders een parkeerplek te zoeken.
U heeft de beschikking over een parkeerplaats ten tijde van uw huurperiode. Het eerder neerzetten van uw voertuig of het laten staan buiten de overeengekomen huurperiode is niet toegestaan.

Huisdieren
Honden zijn in overleg toegestaan. Voor overige huisdieren zult u een ander onderkomen dienen te zoeken.
Honden
Honden zijn in overleg toegestaan, maar maximaal 2 per vakantiehuisje. Het is echter niet de bedoeling dat de hond(en) in het huisje(s) of op het terrein achterblijven zonder toezicht van de eigenaar. Voor de huisvesting wordt verwacht dat u voor de hond(en) mand of deken of bench o.i.d. meebrengt.
Het is niet toegestaan de hond(en) op de bank/meubilair of bedden te laten. Verder zult u begrijpen dat het aanwezige bad bedoelt is voor gebruik van mensen en niet voor honden. Honden dienen, max 1.5 meter, aangelijnd te zijn op het terrein en uitgelaten te worden buiten het terrein. Dit kan in de straat buiten het terrein (opruimzakjes van de gemeente worden in de straat gratis aangeboden). Maar veel fijner uitlaten is het op het strand van Sint Maartenszee of Petten.
Honden zijn in Sint Maartenszee het gehele jaar welkom op het strand!
In het hoogseizoen dient de hond tussen bepaalde tijden aangelijnd te zijn. Buiten deze tijden mogen de honden lekker los en vrij rondrennen (exacte tijden en geldende regels vindt u op het informatiebord van de gemeente vlak voor u het strand opgaat).
Zie onze actuele prijslijst voor de verblijfskosten per hond.

Geen voetbal en overige balspelen
Gezien de inrichting van het terrein van Villa Holland achten wij ons terrein niet geschikt voor het spelen van voetbal en/of andere balspelen. Dit is dan ook niet toegestaan.

Inrichting
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto’s op de site van Villa Holland. Deze dienen als sfeerimpressie. Wegens bijvoorbeeld slijtage etc. zullen spullen, inrichting en woondecoraties met enige regelmaat vervangen worden.

Geen open vuur
Open vuur is niet toegestaan. Bbq is wel toegestaan.

Rust
Tussen 21.30 en 08.30 uur dient het rustig te zijn op het terrein.

Kaarsen
Villa Holland huisjes zijn geheel van hout en dus brandgevoelig. Het branden van kaarsjes is gezellig maar alleen toegestaan indien dit veilig gebeurt. Dat wil zeggen dat waxinelichtjes niet met metalen cupje rechtstreeks op houten vensterbanken, ondergrond o.i.d. gezet dienen te worden.
Waxinelichtjes alleen branden in glazen waxinelichtjeshouders en kaarsen op een kaarsenstandaard of onderbord.

Dagbezoek
Wegens de kleinschaligheid van ons terrein en de privacy en rust van de overige gasten is (dag)bezoek alleen in overleg beperkt toegestaan.

Het vieren van feestjes of het laten overkomen van groepen vrienden/familie voor een dagje is niet geschikt op ons terrein en dus niet toegestaan. We vragen u dan ook dit elders buiten het terrein
te doen op een wel daarvoor geschikte locatie.

Verdere Algemene informatie, voorwaarden en parkreglement
Op het terrein van Villa Holland aan de Belkmerweg geldt:

Gebruik van de speeltoestellen dient onder toezicht van ouders en/of verzorgers te gebeuren en is op eigen risico. Villa Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel.

Annuleringsverzekering en reisverzekering dient u zelf elders af te sluiten.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het netjes en schoon te houden.
Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging/huurcontract. De verhuurder mag in dat geval de huurder weigeren.
Het is niet toegestaan om langer in het huisje te verblijven dan uit de huurovereenkomst voortvloeit.
Het is huurder niet toegestaan het huis onder te verhuren.
Huurder verplicht zich het gehuurde overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van Villa Holland of in de cottage.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast en/of schade gepleegd of veroorzaakt door derden.
Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het verblijf te eisen c.q. onverwijld het verblijf te ontruimen, als de huurder zijn zorgplicht voor het huis ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgens de
overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het huis, de inventaris of het terrein van Villa Holland of de andere opstallen of roerende zaken op het terrein, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van
huurder.

In geval van schade is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag. De borgsom is slechts een voorheffing bij eventuele aansprakelijkstelling.

Indien verhuurder het huis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld brand- of stormschade) is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan de volledige huursom terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Tekortkomingen in het huis dient de huurder onverwijld en uiterlijk binnen 12 uur na het ontstaan of het constateren van de tekortkoming aan verhuurder te melden op het noodnummer, op straffe van verval van rechten. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming zal verhuurder zich inspannen om deze op te heffen. Aan op gemelde tekortkomingen buiten de
gestelde termijn en /of na vertrek kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien het huisje, danwel inrichting, omgeving of weersomstandigheden en dergelijke niet aan de persoonlijke verwachtingen en/of voorkeur van de huurder voldoet is dit spijtig doch geen reden op recht op schadevergoeding en/of terugstorting (deel)huurbedrag en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Als er noodzakelijke handelingen en/of reparaties aan het huisje of de inventaris gepleegd moeten worden behoudt de verhuurder zich immer het recht voor het verblijf te betreden bij aan- en/of afwezigheid van de huurder en dient de huurder altijd toestemming en toegang tot het huisje te verlenen.

In ieder vakantiehuisje bevinden zich huisregels die op het park gelden. Van huurder wordt verwacht zich daar aan te houden om het voor een ieder zo comfortabel mogelijk te houden.

Bij overtreding van het parkreglement heeft Villa Holland het recht u van het park te verwijderen zonder restitutie van het huurbedrag.

Villa Holland heeft zonder opgaaf van reden het recht boekingen te weigeren.

Betaling
Bij boeking dient de helft van het huurbedrag als aanbetaling binnen 5 dagen na dagtekening contract te zijn overgeschreven op onze rekening. Pas na aanbetaling staat uw boeking vast.
Middels deze betaling geeft huurder tevens aan akkoord te gaan met de geldende voorwaarden en huisregels/parkreglement.
De andere helft van het huurbedrag dient 8 weken voor de aankomstdatum te zijn bijgeschreven op onze rekening. Indien huurder een reservering maakt binnen 8 weken voor aankomst, dan dient huurder per omgaande direct het gehele huurbedrag te voldoen.
Indien betalingen niet op tijd overgemaakt zijn kan het vakantiehuisje worden vrij gegeven voor andere huurders zonder restitutie van eventueel al gedane betalingen.

U kunt de voorwaarden hier downloaden en uitprinten.